Information angående Covid-19 och
PALSTORP – äventyrsgård och skogsby

Här har vi samlat de vanligaste funderingarna rörande PALSTORP – äventyrsgård och skogsby och den nuvarande situationen med coronaviruset. Vi följer utvecklingen noggrant. Vi på PALSTORP kommer göra allt vi kan för att minimera en smittspridning och agera ansvarsfullt enligt myndigheternas direktiv och rekommendationer. 

Informationen uppdaterades senast den 14 oktober kl 12.00

Vi har valt att ta emot ett begränsat antal gäster, så att alla kan hålla avstånd och känna sig trygga. Vårt maxantal är nu på ca 150-200 personer. Så för att vara säker på att ha en plats en särskild dag rekommenderar vi er att köpa era biljetter i förväg. Länkar till bokning av biljetter hittar du här:

Boka biljett högsäsong (28 juni - 15 aug) 

Boka biljett eftersäsong här 20 aug-6november ⇒

Lite tips när ni besöker oss:
-Ta med en egen bordsduk till picknickbordet.
- Använd gärna handskar vid/på våra aktiviteter.
- Ta med egen picknickfilt att sitta på.
- Var noga med att hålla avstånd vid kö till toalett, entré, glass, grillar och vid våra aktiviteter.
- Tvätta händerna på våra olika tvättplatser.
- Ha roligt!!

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR KRING PALSTORP OCH CORONAVIRUSET

Kommer ni ha äventyrsgården och skogsbyn öppet som planerat? 
Vi har äventyrsgården och skogsbyn öppet som planerat för både allmänheten och grupper.  Vi har valt attt sätta ett maxtak på antalet besökare på Palstorp samtidigt så att det ska vara lätt att hålla avstånd gentemot varandra.

Vi har valt att stänga Höhoppningen under säsongen 2020/2021 då det är ett trångt och stängt utrymme där det är svårt att hålla avstånd med mera. Även vissa aktiviteter i lekladan har tagits bort dessa säsonger pga möjligheten för rengöring. 

Vad har ni vidtagit för åtgärder när det gäller er personal och anläggning?
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har utöver det tillämpat försiktighetsåtgärder. All vår personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och de måste vara symptomfria i minst två dagar innan de återvänder till arbetet. 

Jag är orolig för att komma och bo i skogsbyn, hur tänker ni kring det? 
Vi förstår att man kan känna en oro och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är äldre och de infektionskänsliga i vårt samhälle. Har man symptom ska man givetvis inte röra sig i sociala sammanhang, vilket är en uppmaning vi ger till både våra medarbetare och gäster. Men är man frisk är man så välkommen till oss! Vi ser verkligen fram emot att få göra er vistelse till en minnesvärd upplevelse! 

Borde jag vara orolig inför ett besök på PALSTORP äventyrsgård?
Vi förstår att man skulle kunna känna en oro även efter att allt lugnats ner kring coronaviruset och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de äldre och de infektionskänsliga i vårt samhälle. Uppvisar man symptom ska man inte röra sig i sociala sammanhang – en uppmaning som vi ger till både våra medarbetare och gäster.

PALSTORP besöks visserligen av många gäster, men äventyrsgården består nästan uteslutande av stora utomhusytor. Vi har valt att spridda ut sittplatser än mer. Vi har noggranna städrutiner för våra inomhusområden, toaletter och handtvättområden. Personalen är väl informerade om situationen och agerar också enligt myndigheternas och folkhälsomyndighetens direktiv.

Vi har satt upp skyltar vad man ska tänka på såsom att hålla avstånd till andra gäster, tvätta händer ofta, använd gärna handskar när du klättrar och gör andra aktiviteter på äventyrsgården, stanna hemma om du visar minsta sjukdomssymptom. Och framförallt att vi visar mesta möjliga hänsyn med varandra.

Vi har även valt att stänga Höhoppningen under 2020/2021 då det är ett förhållandevis litet utrymme inomhus där det är svårt att hålla avstånd med mera. Men vi har utökat antalet aktiviteter utomhus. 

Vi tror att många med oss ser fram att komma till oss på PALSTORP äventyrsgård och skogsby för att klättra i hinderbanor, trixa med fotbollen i vår härliga fotbollspark, gå vår lärorika naturstig och mycket mer. 

När situationen förändras uppdateras denna sida med relevant information.